Our offer

 1. Plexiglass tubes/PMMA
 2. Fittings
 3. Polycarbonate tubes/PC
 4. Casted plexiglass rods
 5. Sateen tubes
 6. Milky tubes/opal
 7. Glass tubes with bottom
 8. Straight covers
 9. Profiled covers
 10. Stands for pipes
 11. Tube caps
 12. Glues
 13. Plexiglass plates
 14. Measures
 15. Glass diamonds
 16. Glass cubes/blocks
 17. Colourful glass beads
 18. Glass microbeads
 19. Transparent glass beads
 20. Granulated glass
 21. Decorative elements

Contact

Telephone:695995270,605388131

E-mail:biuro@rury-plexi.pl

stat4u

Privacy policy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ERSON Stanisław Pagacz ul. Lipowa 7 Kuźnia Raciborska 47-420 | REGON: 241473269 NIP: 639177134

   Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Lipowa7 , 47-420 Kuźnia Raciborska  lub email: biuro@rury-plexi.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę ERSON Stanisław Pagacz polegają na:

- w celu wystawienia oferty usługi
- faktury sprzedaży lub paragonu
- celów podatkowych i rachunkowych
- kontaktowanie się z Wami/Tobą, w celach związanych z wykonaniem usługi, poprzez dostępne kanały komunikacji,przez e-mail oraz telefon
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych


4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Wasze/Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Wami/Tobą,
a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,

8. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 


News

Plexiglass tube 200mm/194mm

Plexiglass tube 200mm/194mm details ->

net price: 99,00 zł

Specials

Straight cover 100 mm

Straight cover 100 mm details ->

net price: 38,00 zł