Unser Angebot

 1. Plexi Rohre / PMMA
 2. Verbindungselemente
 3. Polycarbonat / Rohre / PC
 4. Gegossene Plexistangen
 5. Stain Rohre / Satin
 6. Milch Rohre / Opal
 7. Glasrohre mit dem Boden
 8. Gerade Kappen
 9. Profil Abdeckungen
 10. Untersetzer für Rohre
 11. Profil Abdeckungen
 12. Klebstoffe
 13. Plexiglasplatte
 14. Messbecher
 15. Glas Diamanten
 16. Glaswürfel / Blöcke
 17. Farbige Glas Kugeln
 18. Glasmikrokugeln
 19. Transparente Glaskugeln
 20. Glas Granulat
 21. Dekorative Elemente

Kontakt

Telefonnummer:695995270,605388131

E-mail:biuro@rury-plexi.pl

stat4u

Datenschutzrichtlinie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ERSON Stanisław Pagacz ul. Lipowa 7 Kuźnia Raciborska 47-420 | REGON: 241473269 NIP: 639177134

   Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ul. Lipowa7 , 47-420 Kuźnia Raciborska  lub email: biuro@rury-plexi.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę ERSON Stanisław Pagacz polegają na:

- w celu wystawienia oferty usługi
- faktury sprzedaży lub paragonu
- celów podatkowych i rachunkowych
- kontaktowanie się z Wami/Tobą, w celach związanych z wykonaniem usługi, poprzez dostępne kanały komunikacji,przez e-mail oraz telefon
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych


4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Wasze/Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Wami/Tobą,
a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,

8. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. 


Nachrichten

Das Polycarbonat-Rohr 130mm /124mm

Das Polycarbonat-Rohr 130mm /124mm Details ->

Nettopreis: 139,00 zł

Angebote

Details ->

Nettopreis: 230,00 zł